Profesní odpovědnost realitních zprostředkovatelů

Podle nového zákona si musí realitní zprostředkovatelé povinně sjednat pojištění profesní odpovědnosti u některé z tuzemských komerčních pojišťoven, která toto pojištění nabízí. Realitní makléři musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěni pro případ, že svým klientům způsobí škodu. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 1,75 milionu korun na jednu pojistnou událost a nejméně 3,5 milionu korun pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. U osob jednajících jménem realitního zprostředkovatele musí být limit pojistného plnění nejméně 875 tisíc korun na jednu pojistnou událost a 1,75 milionu korun pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Nabízíme Vám produkt, který společnosti RENOMIA, a.s.,  poskytla Slavia pojišťovna, a.s. . Jedná se o komplexní produkt, s širokým rozsahem a možností připojištění, za příznivou cenu.

Máte zájem o nabídku? Je to jednoduché, stačí vyplnit tento dotazník a zaslat nám jej. Do jednoho dne obdržíte cenovou nabídku.

 

Základní parametry produktu

Pojištění se pak sjednává se souhrnným limitem pojistného plnění, který slouží jako horní hranice pojistných plnění ze všech pojistných událostí z pojistné smlouvy za jeden pojistný rok. Pokud je souhrnný limit pro daný pojistný rok vyčerpán, nelze již vyplatit další pojistnou událost nehledě na to, že limit pro daný rozsah pojištění ještě vyčerpán nebyl. Souhrnný limit je nastaven jako dvojnásobek limitu pojistného plnění na PU u profesní odpovědnosti.

 • Spoluúčast na celou pojistnou smlouvu je 5 000,- Kč/PU.
 • Pojištění se sjednává s územním rozsahem Česká republika.
 • Pojištění je sjednáno na dobu určitou (1 pojistný rok) s automatickou prolongací.
 • Pojistná smlouva se akceptuje zaplacením. Pojistník je povinen pojistné zaplatit do 10 dnů od data sjednání pojistné smlouvy, jinak pojištění nevzniká.
 • K pojištění se vystavuje pojistka.

V rámci produktu profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů lze sjednat:

Základní rozsah
– Profesní odpovědnost
– Obecná odpovědnost

 •  Rozšířený rozsah v ceně základního rozsahu
  – Věci převzaté
  Úschova peněžních prostředků
  Sankce, pokuty, penále
  Duševní vlastnictví
 •  Rozšířený rozsah za úplatu
  Věci užívané
  Odpovědnost za data